Tervezz új nagyarculatot a BKF-nek!

A Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola nagyarculat tervezési pályázatot hirdet, egy ilyen súlyú projekthez méltó feltételekkel. Komoly feladat, komoly tervezőknek. Minden publikus részlet lentebb olvasható. A részletes kreatív brief megszerzéséhez az innen letölthető titoktartási nyilatkozatot kell kitölteni és aláírva, beszkennelve beküldeni az arculat@bkf.hu címre.

Jeletkezési határidő: 2015. április 13.


1. PÁLYÁZAT ADATAI ÉS FELTÉTELEI


1.1 AJÁNLATKÉRŐ

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola (BKF) 

1.2 PÁLYÁZAT CÉLJA

A pályázat célja a Főiskola számára új logó és az arculat megtervezése. A főiskola dinamikusan fejlődik, folyamatosan bővülő szakkínálattal, növekvő hallgatói létszámmal és egyre erőteljesebb nemzetközi jelenléttel működik. Ajánlatkérő célja, hogy a pályázat eredményeképpen az átalakuló főiskolával harmonizáló logó és arculat szülessen.

1.3 PÁLYÁZAT TÍPUSA

Nyilvános

1.4 PÁLYÁZÓI FELTÉTELEK

Az Ajánlatkérő tervezőgrafikusok vagy reklámügynökségek pályaműveit várja.

Kizárólag azon pályázatokat áll módunkban befogadni, amelyek esetén a Pályázó megfelel az alábbi

kritériumoknak:

 • Legyen képes a beadott pályázati anyag alapján nagyarculat elkészítésére a megadott határidőn belül, azaz 2015. június 15-ig.
 • Legyen az elmúlt 5 évből legalább 3 logó és arculattervezésre vonatkozó, megvalósult referenciája.
 • Vállaljon ajánlati kötelmet az ajánlat beérkezésének határidejétől számított 30 naptári napig.

1.5 PÁLYAMŰVEK

Egy pályázó több pályaművet is beadhat, de minden pályamű külön értékelés alá esik. Pályaművenként 1 darab PDF formátumú, a teljes tervcsomagot tartalmazó dokumentum adandó be.

1.6 KREATÍV BRIEF

A pályamunkával szembeni elvárásokat, háttér információkat a kreatív brief tartalmazza, amely az arculat@bkf.hu címen igényelhető Falusi Mariann kreatív kommunikációs menedzsertől.

A kreatív brief csak a titoktartási nyilatkozat visszaküldésével kérhető ki a 7. pontban részletezett módon.

A kreatív brief kikérésekor minden pályázó megkapja a pályázati azonosítószámát, melyet kérünk a 3. pont alapján a pályázati anyagon feltűntetni. 


2. A PÁLYÁZAT IDŐZÍTÉSE, LEGFONTOSABB HATÁRIDŐK


2.1. KIÍRÁS IDŐPONTJA

2015. március 16. hétfő

2.2. PÁLYÁZATOK BEÉRKEZÉSÉNEK HATÁRIDEJE

2015. április 13. hétfő, 12.00

A határidő után érkező pályaműveket az Ajánlatkérőnek nem áll módjában elfogadni.

2.3. ELSŐ FORDULÓ

2.3.1. SZEMÉLYES KONZULTÁCIÓS IDŐPONTOK

2015. március 25. szerda 10 óra és 2015. március 30. hétfő 10 óra

Igény estén az Ajánlatkérő a fenti két napon lehetőséget biztosít személyes konzultációra. A részvételi szándékot az arculat@bkf.hu email címen szükséges jelezni legkésőbb a konzultációt megelőző két munkanappal (azaz március 20-ig illetve március 25-ig).

2.3.2. A SIKERES PÁLYÁZÓK KIÉRTESÍTÉSE AZ ELSŐ FORDULÓ EREDMÉNYÉRŐL

2015. április 22. szerda

2.4. MÁSODIK FORDULÓ

2.4.1. AZ ÉRTÉKELÉS ALAPJÁN AZ 5 LEGMAGASABB PONTSZÁMÚ PÁLYAMŰ ALKOTÓJÁNAK FELKÉRÉSE SZEMÉLYES PREZENTÁCIÓRA

2015. április 22. szerda

A zsűri értékelése alapján az 5 legjobb pályamű alkotója prezentációs lehetőséget kap. A személyes bemutatásra felkért pályázókat a prezentációt megelőzően az Ajánlatkérő kiértesíti e-mailben.

2.4.2. SZEMÉLYES PREZENTÁCIÓK

2015. április 27. hétfő

A prezentációk pontos kezdési időpontjáról e-mailben tájékoztatjuk a pályázókat. A prezentációk maximum 15 perces hosszúságúak lehetnek.

A személyes prezentációhoz szükségesek a pályaművek nyomtatott formában. (A/3-as méretben)

2.5. EREDMÉNYHIRDETÉS

2015. április 30. csütörtök

Ajánlatkérő a pályázókat e-mailben értesíti az eredményről.

2.6. AZ EREDMÉNYHIRDETÉS UTÁN

2.6.1. SZERZŐDÉSKÖTÉS A LEGJOBBNAK ÍTÉLT PÁLYÁZÓVAL

A legjobbnak ítélt pályázati anyagot benyújtó pályázót az Ajánlatkérő megbízza az arculat megtervezésével.

A teljes arculat elkészítésének végső határideje: 2015. június 15.

Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra, hogy nem a legmagasabb pontszámot elért pályamű alkotójával köt szerződést a megvalósításra.

2.6.2. VÁZLATDÍJ

A második és harmadik legjobbnak ítélt pályázati anyagot benyújtó pályázónak ajánlatkérő bruttó 127 000 Ft vázlatdíjat fizet számla ellenében. 


3. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA 


3.1 PÁLYÁZATI AZONOSÍTÓ

Pályázó a kreatív brief kikérésekor egy pályázati azonosítószámot kap. Kérjük a kapott azonosítót a pályaműveken jól olvashatóan elhelyezni, valamint a 3.1 és 3.1.1 pontok alapján az e-mail tárgyában is feltűntetni.

Kérjük, hogy a beküldött pályázati anyag ne tartalmazzon a Pályázóra vonatkozó brandinget vagy céginformációt.

3.2 BENYÚJTÁS A PÁLYÁZAT ELSŐ FORDULÓJÁBAN

A teljes pályázati anyagot kérjük emailben, illetve 10MB feletti fájl esetén óriásfájlküldővel (pl. Mammutmail) elküldeni az arculat@bkf.hu email címre, 1 darab PDF formátumú, a teljes tervcsomagot tartalmazó csatolmánnyal.

3.2.1 TÖBB PÁLYAMŰ ESETÉN

Minden pályamű külön elbírálás alá esik, ezért kérjük azokat egyenként, külön emailben beküldeni.

Amennyiben egy pályázó több pályaművet küld be, azokat Pályázati azonosító_1/ Pályázati azonosító_2/ Pályázati azonosító_3 stb. elnevezéssel lássa el, és ezt az email tárgyában is tüntesse fel!

Pályaművenként 1 darab PDF formátumú, a teljes tervcsomagot tartalmazó dokumentum adandó be.

3.3. BENYÚJTÁS A PÁLYÁZAT MÁSODIK FORDULÓJÁBAN

Ajánlatkérő a bírálati szakasz második körébe bejutott pályázóktól személyes prezentációt kér,

melyre a Pályázóktól a pályaműveket nyomtatott formában is kéri. (A3 méretben)


4. A PÁLYÁZAT TARTALMA


4.1. AJÁNLATI ÁR

Bruttó ajánlati ár forintban a Főiskola vizuális arculatának megtervezésére a brief 5. pontjában foglaltaknak megfelelően.

4.2. BEADANDÓ TERVEK

Kidolgozott logótervek és arculati elemek elektronikusan az alábbiak szerint:

4.2.1 KÖZPONTI LOGÓ

 • a brief alapján

4.2.2 LOGÓ MUTÁCIÓK

 • logóterv mutációk a brief alapján meghatározott területekre (5 mutáció)

4.2.3  LOGÓ SZLOGENNEL

 • a briefben meghatározott szlogen felhasználásával

4.2.4 HIRDETÉS TERV

 • print hirdetési terv a briefhez mellékelt szövegmintával

4.3. A PÁLYÁZÓ RÖVID SZAKMAI BEMUTATKOZÁSA

 • A pályázó adatai: név, székhely, telefonszám, e-mail cím, kapcsolattartó neve és elérhetőségei
 • Referenciamunkák listája és/vagy az arculattervezési pályázat szempontjából releváns, megvalósult portfólió

5. A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA


5.1. BÍRÁLATI SZEMPONTOK

Ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlatot kívánja nyertesként kihirdetni az alábbi két szempont alapján.

 • Szakmai tartalom – a bíráló bizottság értékelése alapján
 • Ajánlati ár

Bírálati szempontok

 • briefnek való megfelelés
 • eredetiség, kreativitás
 • alkalmazhatóság
 • jövőképnek való megfelelés

5.2. BÍRÁLATI SZAKASZ ELSŐ FORDULÓJA

A zsűri a beérkezett pályaműveket a bírálati szempontok alapján pontozza, az 5 legmagasabb pontszámot kapott pályamű jut be a bírálati szakasz második fordulójába.

5.3. BÍRÁLATI SZAKASZ MÁSODIK FORDULÓJA

A pályázatok elbírálása során az 5 legmagasabb pontszámot kapott pályamű alkotóját személyes prezentáció keretében hallgatja meg a zsűri. A végleges értékelést a zsűri a személyes prezentációkat követően hozza meg.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy abban az esetben, ha a beérkezett pályaművek egyikét sem tartja megfelelőnek, a pályázatot eredménytelennek minősíti.

5.4. BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG

A pályaműveket bíráló bizottság zsűrizi. A Pályázók a pályaművek benyújtásával vállalják, hogy a bíráló bizottság döntésének alávetik magukat. A Pályázók pályamunkájuk beadásával hozzájárulnak, hogy pozitív elbírálás esetén tervük megvalósításra kerüljön.

A bizottság tagjai:

 • Dr. Kiss Pál István CSc – vezérigazgató, BKF; zsűrielnök
 • Baráth Hajnal DLA habil. – művészeti rektorhelyettes, BKF
 • Farkas Anna tervezőgrafikus, Anagraphic
 • Lakner Bertold – kreatív igazgató, NEO Interactive
 • Lelkes László - tervezőgrafikus, elnök, Magyar Tervezőgrafikusok és Tipográfusok Társasága
 • Dr. Tóth Ágnes PhD – marketing és kommunikációs igazgató, BKF
 • Dr. habil Papp-Váry Árpád PhD – általános rektorhelyettes, BKF; dékán; Heller Farkas - Turisztikai és Gazdasági Kar, BKF; alelnök, Magyar Marketing Szövetség

6. EGYÉB FELTÉTELEK


Ajánlatkérőnek kizárólag olyan pályázatokat áll módjában befogadni, amelyek határidőre megérkeznek az ajánlatkérőben meghatározott elérhetőségre, valamint minden formai és tartalmi követelménynek megfelelnek.

A Pályázó felelősséget vállal azért, hogy a pályázati anyaga saját műve, amellyel semmilyen szerzői és egyéb jogokat nem sért, továbbá kijelenti, hogy bármilyen, esetleges jogsértésből adódó kárért felel. A feltétel megsértése esetén a pályázat érvénytelen, amennyiben pedig az eredményhirdetés után derül fény a jogsértésre, a Pályázó köteles a megbízási díjat visszaszolgáltatni.

A nem nyertes pályaművek díjazásban nem részesülnek, kivéve a 2.6.2 pontban meghatározott vázlatdíjra jogosult pályázók. A nem nyertes pályaműveket ajánlatkérő nem használja fel semmilyen formában. A pályázati döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Az   árajánlatban   szereplő   ár   magában   foglalja   a   jelen   pályázatban   meghatározott   feladatok ellátásának ellenértékét, az átadásra kerülő anyagok ellenértékét, továbbá a feladatok ellátása körében felmerülő valamennyi költséget.


7. TITOKTARTÁS


Ajánlatkérő az átadott információkat, anyagokat, a pályázat tárgyát, körülményeit illetően titoktartást kér.

A kreatív brief csak úgy kérhető ki, ha Pályázó az innen letölthető titoktartási nyilatkozatot aláírva, bescannelve elküldi az  arculat@bkf.hu e-mail címre.


8. KAPCSOLAT


Falusi Mariann
kreatív kommunikációs menedzser

e-mail:  arculat@bkf.hu
telefon: +36 20 519 97 20