'Bandin' Musician Finder Mobil App

Zsanett Vágó
2016
Hungary

Behance
Email

EKE, Webdesign, Semester Project

This is an app made for musicians and bands equally. The goal is to connect bands who need new members with musicians who are looking for bands. Of course, there are plenty Facebook groups for such recruitment, but the site is not made for that, posts quickly become outdated, and are hard to manage. But with this app searching is easy, you can filter by age group, music style and plenty more. Individual profiles can be made with relevant experience, custom backgrounds, and even references. Bands can easily manage their members, and recruit new ones.

Consultants: Faa Balázs, Zeman Zoltán

This project is brought to you by NOTESS - the new design notebook by Hellodesign.
Sign up for updates and special offers.

___

Ezt a projektet a Hellodesign új design notesze, a NOTESS hozta el számodra.
Iratkozz fel a friss információkért és a speciális ajánlatokért.

EKE, Webdesign szak, évközi projekt

Ez egy mobil applikáció, amit zenészek és bandák egyaránt tudnak használni. A lényege pedig, hogy a bandák könnyen találjanak maguknak zenészeket, a zenészek pedig el tudjanak helyezkedni bandákban. Sok Facebook-os oldal működik zenészkeresés végett, de a bejegyzéseket nehéz visszakeresni, hamar elévülnek. Ezzel az applikációval viszont könnyedén lehet keresni, a beépített keresőnek köszönhetően, amivel szűrhetünk életkorra, zenei stílusra, nemre stb... Minden bandának, és zenésznek külön profilja van, amin található önéletrajz, referencia és egy kis üzenőfal. A bandáknál fel vannak sorolva a tagok, ha egy pozíció nincs betöltve, ott helyben lehet jelentkezni a pozícióra. A profil oldalon a háttérkép személyre szabható, ezzel is kedvesebbé téve a felhasználóknak az applikációt.

Konzulensek: Faa Balázs, Zeman Zoltán

 
 

'WheelDroid' Accessible UI

Péter Sárközi
2016
Hungary

Facebook
Behance
Website
Email

MOME, Media Design, MA Graduation Project

Accessible user interface design for Wheel Droid power wheelchair controller application based on the recommendations of WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), the requirements for wheelchair controllers and the android standards. The WheelDroid application is part of Now Technologies Ltd's Gyroset Systems product family. The client can choose either headset, touchscreen or joystick control based on the type of the disability. The application meets the requirements of the AAA level accessibility recommendations (WCAG 2.0 , Web Content Accessibility Guidelines by World Wide Web Consortium).

Supervisor: Antal Bodóczky
Consultant: József Tasnádi
Credits: Márk Péter Vargha, Zsófia Czémán, Zsuzsanna Pataki, Alexandra Szántai

This project is brought to you by NOTESS - the new design notebook by Hellodesign.
Sign up for updates and special offers.

___

Ezt a projektet a Hellodesign új design notesze, a NOTESS hozta el számodra.
Iratkozz fel a friss információkért és a speciális ajánlatokért.

MOME, Média Design szak, MA diploma projekt

A Wheel Droid alkalmazás akadálymentes felhasználói felületének tervezése a WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines) akadálymentesítési ajánlások, a kerekesszék vezérlőkkel szembeni elvárások és az android platform sajátosságainak figyelembevételével. A WheelDroid alkalmazás a Now Technologies Zrt. által fejlesztett Gyroset Systems termékcsalád része, ami lehetővé teszi a fejjel történő, a touchscreen-es és a joystickos vezérlést így, a mozgáskorlátozott a saját képességeinek megfelelő mód közül választhat. Az alkalmazás megfelel az AAA szintű akadálymentesítési előírásoknak is.

Témavezető: Bodóczky Antal
Konzulens: Tasnádi József
Kreditek: Vargha Márk Péter, Czémán Zsófia, Pataki Zsuzsanna, Szántai Alexandra

 
 

'Action' Online Movie Series

Péter Ráday
2016
Hungary

Website
Email

MOME, Media Design, MA Graduation Project

Action is an idea of a web series, which is concentrating on the origins of funny-sounding hungarian words in a humorous, understandable way. The pilot episode is about the word "piszlicsáré".

Supervisor: Péter Fazakas
Credits: Juli Jakab, Benedek Kristóf Kiss, Lili Lantos, Richárd Illés, Dani Bálint, Melvin Productions, Richárd Romwalter, Judit Romwalter, Sparks, Zoltán Ásmány, Kisjustk, Józsi Szomjas, Gergő Gottschall, Pál Somló, Bianka Dés,, Bence Hajdu Benjámin Kalászi, Joseph Wulkan, Anna Stalter, Máriusz Fodor Máriusz, Anker Production (Leo Menyhárt, Gyuri Takács, Viki Réti), Flashback, Dr.  Péter Iván  Horváth, Dani Ács, Bori Szelei, Ábris Gosztola, Miklós Kázmér, Zoltán Hídvégi, Umbrella, Emil Goodman, Olivér Lehel, Oresztész Nemes, Ágoston Guitman, Gergő Gönczöl, Zoli Telek

This project is brought to you by NOTESS - the new design notebook by Hellodesign.
Sign up for updates and special offers.

___

Ezt a projektet a Hellodesign új design notesze, a NOTESS hozta el számodra.
Iratkozz fel a friss információkért és a speciális ajánlatokért.

MOME, Média Design szak, MA diploma projekt

A Tessék egy webes sorozat terve, ami a beszélt és írott nyelvben használt érdekes szavak, szólások, mondások közül vizsgál néhányat. Teszi mindezt humoros, közérthető, mégis tudományos formában. A pilot epizód a „piszlicsáré” szó eredetével foglalkozik.

Témavezető: Fazakas Péter
Kreditek: Jakab Juli, Kiss Benedek Kristóf, Lantos Lili, Illés Richárd, Bálint Dani, Melvin Productions, Romwalter Richárd, Romwalter Judit, Sparks, Ásmány Zoltán, Kisjustk, Szomjas Józsi, Gottschall Gergő, Somló Pál, Dés Bianka, Illés Richárd, Hajdu Bence, Kalászi Benjámin, Joseph Wulkan, Studio-H, Stalter Anna, Fodor Máriusz, Anker Production (Menyhárt Leo, Takács Gyuri, Réti Viki), Flashback, Dr. Horváth Péter Iván, Ács Dani, Szelei Bori, Gosztola Ábris, Kázmér Miklós, Hídvégi Zoltán, Umbrella, Emil Goodman, Lehel Olivér, Nemes Oresztész, Guitman Ágoston, Gönczöl Gergő, Telek Zoli

 
 

'Op 69440801830 bytes' Video Installation

Zsombor Pólya
2016
Hungary

Facebook
Website
Email

MKE, Intermedia, Graduation Project

The basis of my thesis is the coping of my childhood memories. I visited Paris when I was 10 years old. I have photographed my first roll of film in Paris at the Eiffel tower. After we arrived home, I was excited to develop the photos, but they were fogged, because my camera was broken. I threw it on the ground and kicked it, and because it was already broken it wasn’t worth repairing the small plastic compact camera. This was my first determing interference with photography. My thesis is a 3-channel video installation. Last year I downloaded over 820000 freely usable pictures of the Eiffel tower from the website Flickr. I have made an animation by arranging a certain part of the pictures found in order. In the next video you can see the process of selecting the pictures, how I sort them according to my memory frames. In the third video you can see my eyes as I’m watching the screen while sorting the pictures. Through this mechanical process I reach a meditative state soaked with memories. Part of the installation is my voice, which tells the story of my memories.

Supervisors: János Sugár, Zoltán Szegedy-Maszák

This project is brought to you by NOTESS - the new design notebook by Hellodesign.
Sign up for updates and special offers.

___

Ezt a projektet a Hellodesign új design notesze, a NOTESS hozta el számodra.
Iratkozz fel a friss információkért és a speciális ajánlatokért.

MKE, Intermédia szak, diploma projekt

Diplomamunkám alapja egy gyermekkori emlékem feldolgozása. 10 éves koromban jártam Párizsban. Életem első tekercs filmjét Párizsban és az Eiffel toronynál fotóztam el. Amikor haza értünk, izgatottan vártam a fotókat, de sajnos mind fényt kapott, mert rossz volt a fényképezőgépem. A földhöz vágtam és megtapostam, mivel, már így is hibás volt, megjavíttatni nem volt érdemes, a kis műanyag kompakt fényképezőgépet. Ez volt tehát az első meghatározó találkozásom a fotózással. A diplomamű 3 csatornás videóinstalláció. Tavaly több mint 820000 szabadon felhasználható Eiffeles fotót töltöttem le a Flickr oldalról. Ebből állítottam össze egy animációt, úgy, hogy sorrendbe helyeztem a talált képek egy részét. A következő videón, a válogatás folyamata látható, ahogyan a temérdek képáradatból kiválasztom az emlékjeleneteimhez megfelelőt. A harmadik videóban a szemem látható, ahogy válogatás közben a monitort nézem. Ez a figyelem gépies figyelem, A mechanikusság által egy emlékek által átszőtt meditatív állapotba kerülök. Az installáció részét képezi a hangom, amelyben elmesélem az emlékeimet.

Témavezetők: Sugár János, Szegedy-Maszák Zoltán

 
 

'Rising Perception' Mood Video

Barnabás Kelemen
2016
Hungary

Facebook
Behance
Email

METU, Media Design, BA Graduation Project

My graduation video is a short mood video for a so called ZsigmondDora Menswear fashion designer brand. The primary goal was to capture the mood of the brand, using visual and practical effects. The secondary goal was to explore the connection between the brand and the world of arts and how its interacting with the different fields of design. The short video capturing the mood of the brand using CGI and VFX techniques, showing how it might feel to wear those designer clother.

Supervisor: Gusztáv Nikházy
Consultant: Gusztáv Nikházy
Credits: Benedek Solti, Dániel Benedek, Roland Sóvágó, Simon Szekeres, Bálint Teleki, Glória Horváth, György Zsigmond, Dora Zsigmond, Veve Laczai, Barnabás Kelemen, Márk Székelyhidi

This project is brought to you by NOTESS - the new design notebook by Hellodesign.
Sign up for updates and special offers.

___

Ezt a projektet a Hellodesign új design notesze, a NOTESS hozta el számodra.
Iratkozz fel a friss információkért és a speciális ajánlatokért.

METU, Média Design szak, BA diploma projekt

A diplomamunkám egy a ZsigmondDora Menswear nevű designer ruhamárkának készített, rövid imázs, moodfilm. A rövidfilm elsődleges célja a márka hangulatának és furcsa kettősségének megfogása, különböző technikát igénylő, számítógépes vagy praktikus effektekkel. Másodlagos célja, bemutatni a divat világát, ahogy szervesen hozzákapcsolódik az alkotói művészetek világához ezzel mintegy alkotást tudja bemutatni a designer ruhadarabok viselését. A kisfilm a márka hangulatát visszaadva, elhagyatott, omladozó, kietlen tájakon játszódik és a viselés belső élményét kíséri meg megmutatni a nézőnek, különböző CGI és VFX-es technikák segítségével.

Témavezető: Nikházy Gusztáv
Konzulens: Nikházy Gusztáv
Kreditek: Solti Benedek, Benedek Dániel, Sóvágó Roland, Szekeres Simon, Teleki Bálint, Horváth Glória, Zsigmond György, Zsigmond Dora, Laczai Veve, Kelemen Barnabás, Székelyhidi Márk

 
 

'Farm' Kinetic Installation

Attila Viktor Pálfalusi
2016
Hungary

Behance
Email

MOME, Media Design, MA graduation project

My graduation project FARM is a kinetic installation dealing with the issue of time. The rake (a tool) deprived of its practical functions becomes a metaphor, transcending itself into machine poetry of sorts. The rake can be a rich source of associations, but in this case its purpose is to lay emphasis on the repetitive and abstract structure of time. Without any external influence the automatic rake-towers „perform” their monotonous task of time-vizualization creating at the same time a field, a farm of machines. The conceptual background of the work is a conjecture. The assumption of the constant conflict and eroticism between the possible and the maybe, between desire and reality. Utilizing the metaphoric powers, the aesthetics and the elementary presence of the machine, the installation is in fact a mechanical „incarnation” of the ultimate human dilemmas concerning the notions of time and freedom.

Supervisor: József Tasnádi
Consultant: József Tasnádi
Credits: Bimatik Kft., Zsolt Lucskai

This project is brought to you by NOTESS - the new design notebook by Hellodesign.
Sign up for updates and special offers.

___

Ezt a projektet a Hellodesign új design notesze, a NOTESS hozta el számodra.
Iratkozz fel a friss információkért és a speciális ajánlatokért.

MOME, Media Design szak, MA diploma projekt

FARM című diploma művem az idő problematikáját egy mechanikai rendszer segítségével a térben jeleníti meg. A gépi költészet eszközévé egy eszköz, a gereblye válik, amihez önmagában is sok fogalom társítható, azonban jelen alkotás kapcsán célja, hogy a figyelmet az idő absztrakt, repetitív szerkezetére irányítsa. Automata gereblyék külső hatástól függetlenül végzik előre meghatározott feladatukat, monoton gépmezőt, egy farmot alkotva. A gereblyét arra használom, hogy a megfoghatatlan időt konkréttá tegyem, ezáltal viszont szükségszerűen virtualizálom az eszközt, ami praktikus funkciójától eltávolítva metaforává válik. Azt is mondhatnám a FARM funkciója az absztrakt idő művelése, az idő előállítása. Diplomamunkám egy a látszólag véget nem érő önmegkérdőjelezés talajára épülő szerkezet, melynek hajtóereje, a lehetséges és a talán konstans erotikája. A vágy és a valóság konfliktusa. Az idő és a szabadság fogalmából eredő emberi dilemmák mechanikus megtestesülése.

Témavezető: Tasnádi József
Konzulens: Tasnádi József
Kreditek: Bimatik Kft., Lucskai Zsolt