'Plankton' Game Concept

Attila Varga
2016
Hungary

Behance
Email

EKE, Graphic Design, MA Graduation Project

I have designed a game concept based on rules of game design. The type of Plankton game is a virtual life simulator. The mission of player is to take care of a plankton’s life. This is a cross platform casual game, so users can play with it for a few minutes daily. The user’s plankton is growing, this is an evolutionary process. The plankton’s appereance changes day by day because of this evolution. The player can influence the evolutionary process indirectly. During the game, player can determinate environmental factors, that affects the plankton creature. The game design is not limited to digital games, so I have designed a boardgame version also.

Supervisor: Lajos Csontó
Consultant: Balázs Faa

This project is brought to you by NOTESS - the new design notebook by Hellodesign.
Sign up for updates and special offers.

___

Ezt a projektet a Hellodesign új design notesze, a NOTESS hozta el számodra.
Iratkozz fel a friss információkért és a speciális ajánlatokért.

EKE, Tervezőgrafika szak, MA diploma projekt

A game design szabályait szem előtt tartva egy játék koncepciót terveztem. A Plankton című játék típusa virtuális életszimulátor. A játékos faladata az, hogy egy plankton életéről gondoskodjon. Cross platform casual game lévén a célcsoport kevés ideig, de napi rendszerességgel játszik vele. A játékos planktonja növekedik, ezalatt egyfajta evolúciós folyamaton megy keresztül. E folyamatnak köszönhetően a lényünk külseje napról napra változik. A játékos a folyamatot közvetetten tudja befolyásolni. A játék során meghatározhatja, hogy milyen környezeti tényezők hatnak a lényre, ezek milyen mértékűek. A game design nem csupán digitális játékokra vonatkozik, így terveztem egy analóg, társasjáték változatot is.

Témavezető: Csontó Lajos
Konzulens: Faa Balázs

 
 

'Redway' Book Design

Bálint Tótok
2016
Hungary

Facebook
Behance
Email

METU, Graphic Design, BA Graduation Project

The Redway Catering Service ltd. Company, brand is fictive. The target of this thesis is to make pictograms, which are related to this theme, the pop-up book, and the picking designs as well. The aim of the Between start and finish book is to draw a general picture about a part of space travelling in which the Redway Catering service Ltd. joins it. 

The book covers a complex structure of our solar system and presents it. We learn about the two most important planets for the Redway Catering service Ltd. brand, that are the Earth and the Mars. Also, it spectacularly shows the time and place of the scheduled start, the fun facts of the rocket, and the services of the vehicle. Finally, at the end of the 210-day journey, we will learn what happens if the rocket lands somewhere else than planned. The most important thing at the packing was spirituality and functionality. The food packing is peel able and for that reason this packing is flexible and you don’t have to clean the cutlery. The each packing for food and drinks as well is collapsible and because of that they save the space.

Supervisor: Andrea Brittnek
Consultant: Ferenc Tepes

This project is brought to you by NOTESS - the new design notebook by Hellodesign.
Sign up for updates and special offers.

___

Ezt a projektet a Hellodesign új design notesze, a NOTESS hozta el számodra.
Iratkozz fel a friss információkért és a speciális ajánlatokért.

METU, Tervezőgrafika szak, BA diploma projekt

A REDWAY CATERING SERVICE LTD. cég, márka, valamint az egész diplomatéma fiktív. A diploma célkitűzése között szerepel a témához kapcsolódó piktogramkészlet tervezése, mind a tájékoztató pop-up könyvhöz, mind a csomagolásokhoz. A BETWEEN START AND FINISH című könyv célja egy általános képet nyújtani az űrutazás azon szegmenséről, ahol a REDWAY márka bekapcsolódik ebbe a világba. 

A könyv kitér a naprendszerünk összetett felépítésére és rövid bemutatására. Megismerhetjük a REDWAY márka számára két legfontosabb bolygót, a Földet és a Marst. Emellett bemutatja a tervezett start idejét, helyét, a rakéta érdekességeit és az utazás során használt jármű nyújtotta szolgáltatásokat. Végül a 210 napos utazás végeztével információt kapunk a landolásról is. A csomagolások tervezésénél fontos szempont volt a szellemesség, de egyidejűleg a funkciónak is előtérbe kell lépnie. Az ételcsomagolásokról letéphető evőkanál további kényelmet nyújt az út során, hisz nem kell foglalkozni az evőeszközök tisztába tételével. Mind az étel-, és italcsomagolások fogyasztás után egyszerűen összecsukható, így helyet spórolva meg.

Témavezető: Brittnek Andrea
Konzulens: Tepes Ferenc

 
 

'Maladype' Theater Identity Concept

Zsófia Sztranyák
2016
Hungary

Facebook
Email
Web

METU, Graphic Design, MA Graduation Project

In lovari speech means maladype meetings. The audience meets with the actors, the reality meets with the fiction. A planar element meets his own shadow, and at this moment it will be understandable, it becomes a whole. The atmosphere of the visual identity based on the game of the instantaneous evolving light and shadow. The silhouette gives free space for the viewer 's imaginatio, however, it does not contain unnecessary details, it is more concentrated, so it can be more expressive. A silhouette could be free to think further or be supplemented, as well as the theater performances.

Supervisor: Péter Maczó
Bookbinding: Zsófia Cholnoky
Photo: Gábor Márián, Fanni Benkő Molnár, Mónika Németh

This project is brought to you by NOTESS - the new design notebook by Hellodesign.
Sign up for updates and special offers.

___

Ezt a projektet a Hellodesign új design notesze, a NOTESS hozta el számodra.
Iratkozz fel a friss információkért és a speciális ajánlatokért.

METU, Tervezőgrafika szak, MA diploma projekt

Maladype lovári nyelven találkozásokat jelent. Közönség találkozik a színészekkel, a valóság találkozik a fikcióval. Egy síkbeli elem találkozik az árnyékával, s ebben a pillanatban érthető majd meg, válik egésszé. Az arculat atmoszférája a fény-árnyék játéka által kialakuló véletlenek sorozata. E törékeny viszonyrendszer, dinamikus változás a mozgatórugója a vizualizációnak. Az árnykép szabad teret ad a néző fantáziájának, ugyanakkor, mert nem tartalmaz fölösleges részleteket, koncentráltabb, ezáltal kifejezőbb tud lenni. Egy árnykép szabadon továbbgondolható, kiegészíthető, ugyanúgy mint a színházi előadások.

Témavezető: Maczó Péter
Könyvkötés: Cholnoky Zsófia
Fotó: Márián Gábor, Benkő Molnár Fanni, Németh Mónika

 
 

'A Hidden Country' Poster Series

Kristóf Szabó
2016
Hungary

Email
Web
 

METU, Graphic Design, BA Graduation Project

The poster series are about the forgotten and hidden members of Russian society, the Lower class.

International press and artists have criticized the Russian system, numbers of times, mainly because of the continuous violation of human rights. But unfortunately this criticism fell on deaf ears. That is why I aimed to find a common denominator that people could not shake off of their shoulder just like that.

It's style is closeliy related to Polish poster. With a simple and easily comprehensible message and with a clear-out style, it purposely goes against the general Russian norms.

Supervisor: Krzysztof Ducki

This project is brought to you by NOTESS - the new design notebook by Hellodesign.
Sign up for updates and special offers.

___

Ezt a projektet a Hellodesign új design notesze, a NOTESS hozta el számodra.
Iratkozz fel a friss információkért és a speciális ajánlatokért.

METU, Tervezőgrafika szak, BA diploma projekt

A plakátsorozat az orosz társadalom elfeledett, eldugott szereplőiről, az alsó osztályról szól.

Külföldi lapok és művészek számtalanszor bírálták már az orosz rendszert, legfőképpen az emberi jogok folytonos megsértése miatt, de ezek a kritikák sajnos süket fülekre találtak. Célom ezért egy olyan közös nevező megtalálása volt, amit az orosz emberek sem tudnak egy egyszerű kézlendítéssel elintézni.

Stílusában leginkább a lengyel plakáttal áll közeli rokonságban. Egyszerű, könnyen érthető mondandójával, és a nyomatok letisztult grafikai formáival szándékosan szembemegy a megszokott orosz normákkal.

Témavezető: Ducki Krzysztof

 
 

'Forgotten Creatures' Book Design

Gabriella Szabó
2016
Hungary

Email

METU, Graphic Design, BA Graduation Project

My diploma is a pseudo document diary about Hungarian mythical creatures. The text of this publication is a summary of a fictional journey where the characterization of the six creatures is based on studies perceived as credible. The structure of the book is based upon to show the pictures collected on this journey.

The images and texts (both handwritten and typed by traditional typewriter) included in the diary are intended to strenghten the investigation effect. All photos and graphics included in the book are made by myself. The imagery was made by using several different techniques (pencil and pen drawing, frottage, cyanotype, oil pressure, pigment printing, digital photo) by which my intention was to strengthen its authenticity and period effect. I created the pictures in my own may from the representation of the fantastic features made in the last centuries.

Supervisor: Krzysztof Ducki

This project is brought to you by NOTESS - the new design notebook by Hellodesign.
Sign up for updates and special offers.

___

Ezt a projektet a Hellodesign új design notesze, a NOTESS hozta el számodra.
Iratkozz fel a friss információkért és a speciális ajánlatokért.

METU, Tervezőgrafika szak, BA diploma projekt

Diplomamunkám egy áldokumentum napló, melynek témája a magyar néphit mitikus lényeinek felkutatása. A kiadvány szövege egy több éves fiktív utazás összesítése, amelynek cselekményei és szereplői kitaláltak, ám a bemutatott 6 lény és azok jellemzései hitelesnek vélt tanulmányokon alapszanak. A könyv szerkezete arra épül, hogy ezen út során megszerzett képanyagot bemutassa.

A naplóban szereplő képek és kézzel, illetve hagyományos írógéppel írt szövegek is a nyomozói hatást kívánják erősíteni. A könyvben szereplő összes fotó és grafika általam készített. A képanyag több technikát felhasználva készült (ceruza-, tollrajz, frottázs, cianotípia, olajnyomás, pigmentnyomás, digitális fotó) ezzel hitelességét és korhű hatását kívántam erősíteni. A fantasztikus lények múlt századokban készült ábrázolásaiból merítve alkottam meg képeimet saját elképzeléseim szerint.

Témavezető: Ducki Krzysztof

 
 

'Sociosphere' Interactiv Application

László Balázs Svidró
2016
Hungary

Email

EKE, Graphic Design, MA Graduation Project

My diploma work is an interactiv application which from based upon the Big Five personality traits and from feats that independent of personality (eg.: religion, wealth, race, music taste etc.) creates groups from people, and from this I create a predictive sociogram on a 3D space. In the infographic, we can roam freely and experiment wheter it is about immigration, or racism. The program has a purpose of teaching about social behaviours by a very visualistic way.

Supervisor: Balázs Faa

This project is brought to you by NOTESS - the new design notebook by Hellodesign.
Sign up for updates and special offers.

___

Ezt a projektet a Hellodesign új design notesze, a NOTESS hozta el számodra.
Iratkozz fel a friss információkért és a speciális ajánlatokért.

EKE, Tervezőgrafika szak, MA diploma projekt

Diplomamunkám egy interaktív alkalmazás, amely a Big Five személyiséglélektan kategóriái, illetve a személyiségtől független tényezők (pl.: vallás, vagyon, bőrszín, zene etc.) szerint csoportokat állít fel emberek között (ki-kit szeret) és ez alapján egy prediktív szociogramot hozok létre 3D-s térben. A végeredményül kapott interaktív infografikában szabadon böngészhetünk, illetve kísérletezhetünk, legyen az migráció, vagy éppen rasszizmus. A program egyfajta tanító jelleggel jött létre vizualizálva az emberi kapcsolatok mibenlétét.

Témavezető: Faa Balázs

 
 

'To Hell With the Ugly' Book Redesign

András Semler
2016
Hungary

Facebook
Behance
Email

NYME, Graphic Design, BA Graduation Project

My degree project is an illustrated version of Boris Vian's: Pusztuljon minden rusnyaság! (To hell with the Ugly). I used only four colors in the wole book, including the body text and the titles. The socond part of my degree, was a cover series of Vian's first four books, the Vernon Sullivan novels.

Supervisor: Ferenc Barka

This project is brought to you by NOTESS - the new design notebook by Hellodesign.
Sign up for updates and special offers.

___

Ezt a projektet a Hellodesign új design notesze, a NOTESS hozta el számodra.
Iratkozz fel a friss információkért és a speciális ajánlatokért.

NYME, Tervezőgrafika szak, BA diploma projekt

Diplomamunkámnak Boris Vian: Pusztuljon minden rusnyaság! című avantgárd, erotikus krimi paródiájának újratervezését választottam. A könyv tervezése során összesen négy színt használtam, az illusztrációk mellett a szövegnél is, így a kenyérszöveg a legsötétebb kék színnel lett nyomva.

Diplomamunkám második részének egy egységes borító sorozatot terveztem a szerző első négy könyvének, mely eredetileg Vian álnevével, Vernon Sullivan néven jelentetett meg.

Témavezető: Barka Ferenc

 
 

'Presscipe' Book Design

Mónika Rudics
2016
Hungary

Facebook
Behance
Email

EKE, Digital Graphic Design, BA Graduation Project

My diploma work is a book which deals with and combines two topics: various printing hardening and tempering procedures and illustrated recipes are put next to each other in it. Printing procedures are a very important part of graphic design, so my aim was to get to know these printing facilities through my own work. At the same time it was important to find my own style in illustrations. Scrolling trough the book, next to the printing procedures we can get to know about creative digital papers.The recipes are charged with personal feelings, and the illustrations express my feelings of home.

The book is basically like a reinterpretation of our grandmothers’ hand written recipe books, so the topic and the illustrations required the script letters. It does not matter which topic influences the reader when they take this book in their hand, they will experience that the other topic offers them something beyond what they came for – both visually and knowledge-vise. With this project titled Presscipe, my primary aim was to examine how it works when people obtain knowledge from various fields at the same time.Printing procedures which were used in the book: CNC laser cutting, embossing, plush printing, digital varnish, digital white printing, screen printing, digital metal printing, hot stamping, cutting.

Papers which were used in the book: Conqueror Concept, gold/100 g, Matt, Art Digigold/170 g, Matt, Art/160 g, Curious Collection, Touch Milk/120 g, Curious Collection, Skin, Dark Blue/135 g, Curious Iridescent, virtual pearl/120 g, Curious Iridescent, Oxigen white/120 g, Conqueror 100% Recicled Partisclese Snow/120 g,Curious Metal Pearl/120 g, Matt, Art Digigold/130 g, Super bright, Art/120 g

Supervisor: dr. Szabolcs Süli-Zakar

This project is brought to you by NOTESS - the new design notebook by Hellodesign.
Sign up for updates and special offers.

___

Ezt a projektet a Hellodesign új design notesze, a NOTESS hozta el számodra.
Iratkozz fel a friss információkért és a speciális ajánlatokért.

EKE, Elektronikus ábrázolás szak, BA diploma projekt

Diplomamunkám, a Presscipe egy egyéni projekt, melynek elkészítésével a cél több területen történő tapasztalatszerzés. Egy olyan könyv, amely egyszerre két, egymástól különálló témát dolgoz fel, illetve azokat kombinálja: különböző nyomdai felületnemesítési eljárásokat és illusztrált recepteket. A nyomdászat a tervezőgrafika elengedhetetlen velejárója, így célom volt a nyomdai lehetőségek megismerése saját munkáimon keresztül. Ugyanakkor az illusztrációk szempontjából is egyfajta stíluskeresés történt. A nyomdai eljárások mellett, a könyvet lapozva különböző kreatív, digitális papírfajtákkal is megismerkedhetünk.

A receptek személyes töltetűek, az otthon-érzet megfogalmazását szolgálják a konyhai munkálatokon keresztül, tehát tulajdonképpen a könyv egy feldolgozása és újragondolása a nagyanyáink által kézzel írt receptkönyveknek, ezáltal a téma és az illusztrációk is megkívánták a szkript betűk alkalmazását. Célja, hogy az olvasó bármely téma miatt is veszi kezébe a könyvet, a másik téma többletet nyújt neki mind vizuálisan, mind elméletben. A könyvben felhasznált nyomdai felületnemesítési eljárások: CNC lézervágás, dombornyomás, plüssözés, digitális lakk nyomtatás, digitális fehér szín nyomtatás, szitanyomás, arany, ezüst, metál szín nyomtatása, aranyozás, stancolás.

Felhasznált papírfajták: Conqueror Concept, arany/100 g, Műnyomó, Matt, Digigold/170 g, Műnyomó, Matt/160 g, Curious Collection, Touch Milk/120 g, Curious Collection, Skin, Dark Blue/135 g, Curious Iridescent, virtuális gyöngy/120 g, Curious Iridescent, Oxigen fehér/120 g, Conqueror 100% Recicled Partiscle Snow/120 g,Curious Metal Gyöngy/120 g, Műnyomó Matt, Digigold/130 g, Műnyomó szuperfényes/120 g

Témavezető: dr. Süli-Zakar Szabolcs

 
 

Kubik House Identity Concept

Emese Rosta
2016
Hungary

Behance
Email

NYME, Graphic Design, MA Graduation Project

Kubik House of Contemporary Arts - My degree work is the visual image design of the rehabilitation of an abandoned industrial warehouse (biscuit factory). I defined the function of the building as a suppletory cultural centre and designed a visual image for it. I derived the graphic elements from the outer features of the building and its facade. The main basis of the concept is a multilayered system worked out of posters, that I used on different surfaces of the image. This is how flyer, tickets and website design for desktop and mobile, also got realised.

Supervisor: Márton Juhász

This project is brought to you by NOTESS - the new design notebook by Hellodesign.
Sign up for updates and special offers.

___

Ezt a projektet a Hellodesign új design notesze, a NOTESS hozta el számodra.
Iratkozz fel a friss információkért és a speciális ajánlatokért.

NYME, Tervezőgrafika szak, MA diploma projekt

Diplomamunkám egy elhagyatott ipari raktárépület rehabilitációjának vizuális arculattervezése. Az épület funkcióját egy hiánypótló kulturális központként határoztam meg, amihez vizuális megjelenést terveztem. A grafikai elemekhez elsősorban felhasználtam a választott épület külső formai jegyeit és a homlokzatok jellegzetességeit. A koncepció legfontosabb alapja a plakátok tervezésénél kialakított sokoldalú rendszer, melyet az arculat különböző felületein alkalmaztam. Így jöttek létre a plakátok mellett szórólapok és belépőjegyek, valamint a weboldal kétféle nézetben.

Témavezető: Juhász Márton

 
 

'#blurredlines' Psalm Book Design

Marcell Puskás
2016
Hungary

Facebook
Behance
Email

METU, Graphic Design, MA Graduation Project

In my work’ve made a psalter book which shows 3 different ideoilogies. We can read quotes from internet, some psalms, and some lyrics from Kanye West. I've made a decoding template. If you apply this you can read some psalms, if you apply the inverse template you can read some lyrics' from Kanye West, and if you don't apply you can read some quotes from the internet. I've also designed the typeface

Supervisor: Gábor Kóthay
Photo: Ora Hasenfratz

This project is brought to you by NOTESS - the new design notebook by Hellodesign.
Sign up for updates and special offers.

___

Ezt a projektet a Hellodesign új design notesze, a NOTESS hozta el számodra.
Iratkozz fel a friss információkért és a speciális ajánlatokért.

METU, Tervezőgrafika szak, MA diploma projekt

Munkám három síkot egyesít és hoz létre egy önmagában értelmetlen, zsoltároskönyvet. A könyv önmagában „olvashatatlan“, ám egy dekódoló olvasósablon segítségével nyer értelmet a benne található szöveg. Ha egy oldalra ráhelyezzük a sablont, olvashatjuk a szent szövegeket. Ha ugyanezen sablont, inverzben alkalmazzuk akkor az önmagukat istenítő rapperek dalszövegeit kapjuk, ha pedig nem alkalmazzuk a sablont, közhelyes internetes idézetek mutatkoznak meg előttünk.

Munkám 17x24 cm, amely méret megegyezik az iPad Air méretével, ám ugyanezen méret a Gutenberg Biblia felével azonos. Könyvem a #blurredlines címet kapta, mely remek reflexió az összemosódó határokra, az igaz és a hamis közötti ellentét eltűnésére, a szent és profán elvek együttes érvényesülésére. Munkám válaszút elé állítja olvasóját: erőfeszítések nélkül a közhelyes internetes idézeteket olvashatja, ám ugyanezen könyvből isteni és hamis isteni tanokat is megtudhat. A döntés a befogadók kezében van, a könyv sorsát ők irányítják.

Témavezető: Kóthay Gábor
Fotó: Hasenfratz Ora