'Arboretum of Martyrs and Virgins' Graphic Concept

Manna Mulasics
2016
Hungary

Email
Web

MKE, Graphic Art, MA Graduation Project

In my thesis I analysed the life of female patron saints. I compared their tragic fate with the social challenges that modern women face with.

In the pictures I presented well known and less popular herbal symbols of the Catholic iconography and paired these symbols with the ten chosen female saints from an aspect that represents their tragic life story. The legend of the saints and the related interpretation of the herbal symbols associated with them, are shown on the ten tracing paper rolls. The pictures were printed on 60*70 centimetres, milk-white opal plexiglasses, with sublimation technology. Inside the custom-made frames, to emphasize the Latin names of the saints, tiny LED lamps highlighting the areas of the plexiglasses, where these names can be seen.

Supervisor: József Szurcsik
Consultant: Emese Révész
Credits: dr. Dávid Kalocsa, Tibor Horváth, Gyula Czimbal

This project is brought to you by NOTESS - the new design notebook by Hellodesign.
Sign up for updates and special offers.

___

Ezt a projektet a Hellodesign új design notesze, a NOTESS hozta el számodra.
Iratkozz fel a friss információkért és a speciális ajánlatokért.

MKE, Képgrafika szak, MA diploma projekt

Diplomamunkámban női szentek életével foglalkoztam, akiket tragikus sorstörténetük kapcsán állítottam párhuzamba mai, nőket érintő társadalmi problémákkal.

Képeimen a keresztény ikonográfiából ismert és kevésbé ismert növényszimbólumokat használtam, és párosítottam a kiválasztott tíz női szenthez, úgy, hogy valamilyen módon kapcsolódjanak az adott élettörténetekhez. A szentek legendái és a hozzájuk rendelt növények tartalmi összefüggéseiről készített dokumentációk összegzése jelenik meg a tíz pausz tekercsen. A képek 60x70cm-es tejopál plexire lettek nyomtatva szublimációs technológiával. Az egyedi készítésű dobozkeretekben helyet kaptak apró LED lámpák a plexi azon pontját világítják meg, ahol az adott szent latin neve található, így kihangsúlyozva azt.

Témavezető: Szurcsik József
Konzulens: Révész Emese
Kreditek: dr. Kalocsa Dávid, Horváth Tibor, Czimbal Gyula