'Book of Complaints' Book Design

Ildikó Dósa
2016
Hungary

Behance
Email

METU, Graphic Design, MA Graduation Project

My diploma work is a book of complaints but not in a general sense. My book includes an everyday’s person psychological complaints. These problems could be unimportant or very serious thoughts. Also we can find philosophical and psychological theses besides social media elements.

The book is divided into two parts, one of them process average topics, but the other one presents deeper and more painful problems. This symbolizes that everything has two sides, a simple querulous man and someone who complains because of mental trauma. That’s why the book can be opened from both sides and the cover of the book fits to this compostition as well, black and white colors reflect the two sides, where we can start or finish the book.

Supervisor: Gyula Július

___

METU, Tervezőgrafika szak, MA diploma projekt

Diplomamunkám egy panaszkönyv, de nem az általános értelemben. Könyvem a mindennapi ember lélektani panaszait foglalja magába, legyen az akár jelentéktelen, vagy akár életbevágóan fontos gondolat. Továbbá a munka tartalmaz pszichológiai és filozófiai téziseket, emellett médiából felbukkanó elemeket.

A panaszkönyv két részre oszlik, az egyik egyszerű általános témákat dolgoz fel, a másik pedig a mélyebb, fájdalmasabb problémákat, ezzel szimbolizálva azt, hogy mindennek két oldala van, az egyszerű panaszkodó ember, és az, aki valamilyen lelki sérülésből teszi. Ezért a könyv két oldalról nyitható, a könyv borítója is ehhez a kompozícióhoz igazodik, a fekete és fehér színnel megjelenítve a két oldalt, és hogy melyik irányból indulhatunk el, vagy fejezhetjük be a könyvet.

Témavezető: Július Gyula