Budapest WDC Promotion Project

Nóra Mészáros
2016
Hungary

Behance
Email

KREA, Graphic Design, Semester Project

Held biennially, the World Design Capital is a city promotion project. It seeks to highlight the accomplishments of cities that are truly leveraging design as a tool to improve their social, cultural and economic life, throughout a yearlong programme of design-related events. My project is a fictive one considering that Budapest hasn’t entered the competition for the 2020-title. On the other hand it felt quite concrete while having focused on the very facilities, benefits and limits of the capital and the local design-life. The brand World Design Capital possesses its own logo. Each time this logo is integrated into the candidate’s own identity designed for the very event. I was looking for a motif typical of Budapest, a motif that can represent the idea of design while being progressive, generating positive ideas and strengthening togetherness. This is why I chose the Budapest Danube bridges as the key motif of the identity, our bridges which connect two sides in the symmetry axis of the capital and of Hungary, too. This motif has been joined by a logotype, the event slogans and other identity elements.

Consultants: László Ördögh, László Herbszt, Bódog Darázs

This project is brought to you by NOTESS - the new design notebook by Hellodesign.
Sign up for updates and special offers.

___

Ezt a projektet a Hellodesign új design notesze, a NOTESS hozta el számodra.
Iratkozz fel a friss információkért és a speciális ajánlatokért.

KREA, Tervezőgrafika szak

A Világ Design Fővárosa egy olyan titulus és az ehhez társuló, egyéves rendezvénysorozat, melyet kétévente egy olyan város kap és rendezhet meg, amely a dizájnt úgy tudja mindennapi életébe beintegrálni, hogy az gazdasági, társadalmi és kulturális életére is fejlesztő erőként hasson. A feladatom abban az értelemben fiktív volt, hogy Budapest nem nevezett a 2020-as dizájn-főváros címre, viszont abban az értelemben valóságos, hogy igyekeztem a főváros és a hazai dizájnélet adottságaiból, erényeiből és jelenleg tágítandó határaiból kiindulni. A World Design Capital, mint brand, rendelkezik saját logóval, melyhez minden város megtervezi saját arculatát. Egy olyan jellegzetesen budapesti motívumot kerestem, amely alkalmas arra, hogy megtestesítse egyrészt a dizájn fogalmát, másrészt, ami előremutató, pozitív gondolatokat generál és az összetartozást erősíti. Ezért választottam az arculat kulcsmotívumának a budapesti Duna-hidakat, melyek a főváros – és tágabb értelemben Magyarország –, szimmetriatengelyében kötik össze a két partot. Ehhez igazodik a magyar nyelvű logotípia, a rendezvény jelmondatai és egyéb arculati elemei.

Konzulensek: Ördögh László, Herbszt László, Darázs Bódog