'Farm' Kinetic Installation

Attila Viktor Pálfalusi
2016
Hungary

Behance
Email

MOME, Media Design, MA graduation project

My graduation project FARM is a kinetic installation dealing with the issue of time. The rake (a tool) deprived of its practical functions becomes a metaphor, transcending itself into machine poetry of sorts. The rake can be a rich source of associations, but in this case its purpose is to lay emphasis on the repetitive and abstract structure of time. Without any external influence the automatic rake-towers „perform” their monotonous task of time-vizualization creating at the same time a field, a farm of machines. The conceptual background of the work is a conjecture. The assumption of the constant conflict and eroticism between the possible and the maybe, between desire and reality. Utilizing the metaphoric powers, the aesthetics and the elementary presence of the machine, the installation is in fact a mechanical „incarnation” of the ultimate human dilemmas concerning the notions of time and freedom.

Supervisor: József Tasnádi
Consultant: József Tasnádi
Credits: Bimatik Kft., Zsolt Lucskai

This project is brought to you by NOTESS - the new design notebook by Hellodesign.
Sign up for updates and special offers.

___

Ezt a projektet a Hellodesign új design notesze, a NOTESS hozta el számodra.
Iratkozz fel a friss információkért és a speciális ajánlatokért.

MOME, Media Design szak, MA diploma projekt

FARM című diploma művem az idő problematikáját egy mechanikai rendszer segítségével a térben jeleníti meg. A gépi költészet eszközévé egy eszköz, a gereblye válik, amihez önmagában is sok fogalom társítható, azonban jelen alkotás kapcsán célja, hogy a figyelmet az idő absztrakt, repetitív szerkezetére irányítsa. Automata gereblyék külső hatástól függetlenül végzik előre meghatározott feladatukat, monoton gépmezőt, egy farmot alkotva. A gereblyét arra használom, hogy a megfoghatatlan időt konkréttá tegyem, ezáltal viszont szükségszerűen virtualizálom az eszközt, ami praktikus funkciójától eltávolítva metaforává válik. Azt is mondhatnám a FARM funkciója az absztrakt idő művelése, az idő előállítása. Diplomamunkám egy a látszólag véget nem érő önmegkérdőjelezés talajára épülő szerkezet, melynek hajtóereje, a lehetséges és a talán konstans erotikája. A vágy és a valóság konfliktusa. Az idő és a szabadság fogalmából eredő emberi dilemmák mechanikus megtestesülése.

Témavezető: Tasnádi József
Konzulens: Tasnádi József
Kreditek: Bimatik Kft., Lucskai Zsolt