'Forgotten Creatures' Book Design

Gabriella Szabó
2016
Hungary

Email

METU, Graphic Design, BA Graduation Project

My diploma is a pseudo document diary about Hungarian mythical creatures. The text of this publication is a summary of a fictional journey where the characterization of the six creatures is based on studies perceived as credible. The structure of the book is based upon to show the pictures collected on this journey.

The images and texts (both handwritten and typed by traditional typewriter) included in the diary are intended to strenghten the investigation effect. All photos and graphics included in the book are made by myself. The imagery was made by using several different techniques (pencil and pen drawing, frottage, cyanotype, oil pressure, pigment printing, digital photo) by which my intention was to strengthen its authenticity and period effect. I created the pictures in my own may from the representation of the fantastic features made in the last centuries.

Supervisor: Krzysztof Ducki

This project is brought to you by NOTESS - the new design notebook by Hellodesign.
Sign up for updates and special offers.

___

Ezt a projektet a Hellodesign új design notesze, a NOTESS hozta el számodra.
Iratkozz fel a friss információkért és a speciális ajánlatokért.

METU, Tervezőgrafika szak, BA diploma projekt

Diplomamunkám egy áldokumentum napló, melynek témája a magyar néphit mitikus lényeinek felkutatása. A kiadvány szövege egy több éves fiktív utazás összesítése, amelynek cselekményei és szereplői kitaláltak, ám a bemutatott 6 lény és azok jellemzései hitelesnek vélt tanulmányokon alapszanak. A könyv szerkezete arra épül, hogy ezen út során megszerzett képanyagot bemutassa.

A naplóban szereplő képek és kézzel, illetve hagyományos írógéppel írt szövegek is a nyomozói hatást kívánják erősíteni. A könyvben szereplő összes fotó és grafika általam készített. A képanyag több technikát felhasználva készült (ceruza-, tollrajz, frottázs, cianotípia, olajnyomás, pigmentnyomás, digitális fotó) ezzel hitelességét és korhű hatását kívántam erősíteni. A fantasztikus lények múlt századokban készült ábrázolásaiból merítve alkottam meg képeimet saját elképzeléseim szerint.

Témavezető: Ducki Krzysztof