'Fragment' Visual Experiments

Annamária Borbás
2016
Hungary

Behance
Email

EKE, Electronic Graphic Design, BA Graduation Project

The project fragment consists of visual experiments collected and analysed, which explores the physiological and psychological effects of images created via data loss. The original content and information has been completely stripped-down and distorted yet some details of the resulting digital images resemble recognizable real phenomena which add new context to the fragments. An excerpt from the tremendous amount of generated images was collected in a 240-page book, wherein the images are grouped according to the nature of interpretation, all divided into chapters complete with pictograms. The organizing method is based on associations derived from a mind-map, which also contributed to the development of a pictogram-system. The procedures presented put primarily the fact that materials have specific characteristics into the foreground: they behave, have weight, surface and dynamics - and with these physiological nature, ie. a physical nature.

Consultant: Szabolcs Süli-Zakar DLA

This project is brought to you by NOTESS - the new design notebook by Hellodesign.
Sign up for updates and special offers.

___

Ezt a projektet a Hellodesign új design notesze, a NOTESS hozta el számodra.
Iratkozz fel a friss információkért és a speciális ajánlatokért.

EKE, Elektronikus Ábrázolás szak, BA diploma projekt

A fragment olyan vizuális kísérletek elemző gyűjteménye, mely az adatvesztéssel létrehozott képek fiziológiai és pszichikai hatását kutatja. Az információtól és tartalomtól teljes mértékben megfosztott, lecsupaszított és torzított digitális képek egyes részletein a felismerhető, valós jelenségekhez köthető szín- és formavilág új kontextusba helyezi a töredékeket. Az ezres-nagyságrendű képsorozathoz készült egy 240 oldalas könyv, mely az értelmezés jellege szerint csoportosítja a képek egy részét, mindezt fejezetekre bontva és piktogramokkal ellátva. A rendszerezés alapját gondolati asszociációk képezték, melyhez gondolattérkép készült, amely egyben a piktogram-rendszer kialakítását is segítette. A bemutatott folyamatok mindenekelőtt annak érzékelését állítják előtérbe, hogy az anyag sajátos tulajdonságokkal rendelkezik: viselkedik, súlya van, felülete, dinamikája - és ezzel együtt élettani jellege, avagy fizikai természete.

Konzulens: Süli-Zakar Szabolcs DLA