Müpa Design Concept

Bence Gál
2016
Hungary

Facebook
Behance
Email

KREA, Art Director, Graduation Project

The reconsideration of Palace of Arts (Művészetek Palotája - MÜPA) is a difficult task, becasue everyone knows, and everyone has a preconception how the institution should be like. The current corporate identity and communication are serious, a little bit distanced, so a lot of people think the events of the MÜPA is not for them. Therefor the purpose of my task beyond the modernisation of the corporate indentity, to make more open in general aspekt, that they can get the feeling for exploring the MÜPA, whom is have never occured to her before.

Along these thoughts I created a corporate identity, which in colors recalls the old corporate identity, but formally is freer. This resulted in a surface, which always adapts to the content, therefore is always changing, however shows a unified image.

During the planning of the advertising campaign the primary concern was the communication and to be more open towards the new audience. I was looking for a main element, which can symbolize the message, and it is a usual product during the weekday.

Connsultant: László Herbszt

This project is brought to you by NOTESS - the new design notebook by Hellodesign.
Sign up for updates and special offers.

___

Ezt a projektet a Hellodesign új design notesze, a NOTESS hozta el számodra.
Iratkozz fel a friss információkért és a speciális ajánlatokért!

KREA, Art Director szak, Diploma projekt

A Művészetek Palotájának újragondolása nehéz feladat, mivel mindenki ismeri, és mindenkinek van valamilyen prekoncepciója azzal kapcsolatban, hogy milyennek is kellene lennie ennek az intézménynek. A jelenlegi arculat és kommunikáció komoly, kissé távolságtartó, így nagyon sokan gondolhatják úgy, hogy a Müpa rendezvényei nem nekik szólnak. Éppen ezért a tervezési feladatom célja, azon túl, hogy az arculatot modernizáljam, az összkép nyitottabbá tétele, hogy azok is kedvet kapjanak a Müpa felfedezéséhez, akiknek ez eddig meg sem fordult a fejében.

Ezen gondolatok mentén olyan arculatot terveztem, mely színeiben a régi arculatotot idézi, de formailag sokkal szabadabb. Így jött létre az a felület, amely mindig alkalmazkodik a tartalomhoz, ezáltal folyton változik, ugyanakkor mégis egységes képet mutat.

A reklámkampány tervezésekor is az elsődleges szempont az új nézői rétegek irányába való nyitás és kommunikáció volt. Fő elemének egy olyan dolgot kerestem, ami szimbolizálja ezt a mondanivalót, valamint a hétköznapok során is gyakran találkozunk vele.

Témavezető: Herbszt László