'NOMI' Typeface Design

Nóra Mészáros
2016
Hungary

Behance
Email

KREA, Graphic Design, Semester Project

In this project of mine I was given the task of designing a typeface consisting of 26 characters at least and suitable for being set. I didn’t face other limitations in the beginning. Followed by many hours of sketching and thinking I created NOMI, a typeface inspired by natural forms and phenomena such as the fluttering movements of falling leaves and the flight of swallows, and also by traditional Asian calligraphy; two inspiration sources which are easy to relate by the way. In Eastern — Chinese and Japanese — calligraphy every character can be created by the use of eight brush strokes or movements. Based on this method I defined eight basic typographic gestures and constructed my characters of these. As a rule, I used my eight ‘strokes’ in fixed sizes and only allowed the flipping and 90 degree rotation of theirs. Derived from the firstly created 26 lowercase letters, I designed 26 uppercase letters as well. I would also like to complete my font-set with accents and dingbats.

Consultant: Amondó Szegi

This project is brought to you by NOTESS - the new design notebook by Hellodesign.
Sign up for updates and special offers.

___

Ezt a projektet a Hellodesign új design notesze, a NOTESS hozta el számodra.
Iratkozz fel a friss információkért és a speciális ajánlatokért.

KREA, Tervezőgrafika szak

Feladatom egy legalább 26 karakterből álló, szedhető betűtípus megtervezése volt, más „kötöttséget” azonban nem kellett figyelembe venni a munka során. Sok-sok vázlat és gondolkodás után született meg a NOMI, melyet részben olyan természeti formák és jelenségek inspiráltak, mint a fecskék könnyed röpte vagy a hulló levelek libbenő mozgása, részben pedig –és ettől nem idegen módon – a tradicionális ázsiai kalligráfia. A keleti kalligráfiában – a kínai és a japán írásban – valamennyi írásjel nyolc alapvető ecsetmozdulat típusból felépíthető. Ebből kiindulva meghatároztam nyolc alapgesztust, és a betűimet ezekből alkottam meg. Szabályként ehhez azt az elvet fektettem le, hogy az egyes elemek méretén soha nem változtattam, de a tükrözést és a 90 fokos forgatást megengedtem. Elsőként a kurrens betűk születtek meg, ezekből képeztem utána a kapitálisokat oly módon, hogy a kisbetűket alkotó alapelemekből szükség szerint legalább egy elemet megtartottam, a többit pedig módosítottam vagy másikra cseréltem. Az alapvető írásjeleken túl a jövőben szeretném a betűcsaládot ékezetekkel és különleges jelekkel is bővíteni.

Konzulens: Szegi Amondó