'Pixel Escape' Font Design

Márton Borbás
2016
Hungary

Facebook
Behance
Email

MOME, Graphic Design, Semester Project

My Pixel Escape project reflects on the Arabian migration crisis of the summer-autumn of 2015. My primary aim was to show the gathering of the two different cultures. So I have designed the font called Pixel Escape. Through mixing the most common characteristics of the Arabian and Latin characters (Hiruko Light) I have created a third medium.

The function of this new font is to enable the reader to read out a Latin text from the lettering but in the meantime still paying attention to making the Arabian culture discoverable. Thus helping the reflection on the migration. After further exploring and professional researches, I have split my font randomly into its pixels using a grid system in order to symbolize the instability, suddenness and hopelessness of the future of the migrant families. With the usage of this method I have created a dynamic font which resulted in not being able to make two identical characters. Based on true facts and these pixels, I have designed three infographics which well describe the migrant crisis.

Consultant: Dóra Balla
Credits: Ágota Antal

This project is brought to you by NOTESS - the new design notebook by Hellodesign.
Sign up for updates and special offers.

___

Ezt a projektet a Hellodesign új design notesze, a NOTESS hozta el számodra.
Iratkozz fel a friss információkért és a speciális ajánlatokért.

MOME, Tervezőgrafika szak, évközi projekt

A Pixel Escape c. projektem, az arab menekültek nyár végi, ősz elei helyzetére reflektál. Elsődleges szempontom az volt, hogy megjelenítsem a két különböző kultúra találkozását.Megterveztem egy fontot, ami a Pixel Escape nevet viseli. Ötvözve az arab és latin karakterek (Hiruko Light font) legjellemzőbb stílusjegyeit létrehoztam egy harmadik médiumot.

Az új betű funkciója, hogy latin szöveget tudjunk a karakterek letteringjéből kiolvasni, ugyanakkor ügyelni, hogy az arab kultúra is felfedezhető maradjon megfelelő mértékben, ezzel is reflektálva a migrációra. További kutatások, és szakmai kísérletek után, az általam kreált fontot, egy rácsszerkezet segítségével „pixeleire” bontottam véletlenszerűen, ezzel is szimbolizálva a menekült családok jövöjének instabilitását, véletlenszerűségét és kilátástalanságát. Ezzel a módszerrel létrehoztam egy dinamikus fontot, amelynek eredményeképpen nem tudunk kettő ugyanolyan karaktert létrehozni. Ezekből a pixelekből és a kutatásaim során talált valós adatok alapján készítettem három infógrafikát, amelyek bemutatják a menekült problémát.

Konzulens: Balla Dóra
Kreditek: Antal Ágota