'Private Transitzone' Photo Series

Noémi Árki
2016
Hungary

Email
Web

METU, Photography, BA Graduation Project

In my diploma project I was dealing with the question of how two cultures meet in one person as a result of migration – how the person deals with the contradictions of the different values and how these effect the personality. At the meeting point of the two cultures a new, third culture is being born, and this meeting point is the person himself who is thus the representative of this new culture.

In my project I was working together with refugees and immigrants living in Hungary. The work was also discovering: I learnt about their cultures, their lives here and about those difficulties and inner conflicts that they needed to face. Every each of them had a story, all of them pointed out something that was a big change, that would work differently in their home countries. I was searching for stories that in connection with an inner uncertainty or duality could be sensed from the person’s side and I took photos of these scenes in their private spaces. The series contains 5 photos.

Supervisor: Péter Pettendi Szabó
Consultant: Luca Gőbölyös
Models: Mahdi Jafari, Rahmat Khan, Raade Muhan, Diána Szarvas, Andrea Vági, Vinay Kumar Vishwakarma, Ghulami Zia

This project is brought to you by NOTESS - the new design notebook by Hellodesign.
Sign up for updates and special offers.

___

Ezt a projektet a Hellodesign új design notesze, a NOTESS hozta el számodra.
Iratkozz fel a friss információkért és a speciális ajánlatokért.

METU, Fotográfia szak, BA Diploma Projekt

Diplomamunkámban azzal foglalkozom, hogy hogyan találkozik és egyesül két kultúra egy emberben a migráció következményeként – hogyan birkózik meg az értékrendszerek ütközéseivel és hogyan hat ez az identitásra. A két különböző kultúra találkozásából egy új, harmadik kultúra születik, a találkozási pont pedig maga az ember, aki az újonnan kialakuló kultúra képviselője.

Projektem során Magyarországon élő menekültekkel és bevándorlókkal dolgoztam együtt. A munka a felfedezés folyamata volt: tanultam tőlük kultúráikról, itteni életükről és azon nehézségekről, belső konfliktusokról, melyekkel ideérkezésüket követően szembesültek. Mindegyiküknek volt egy saját története, mindegyikük kiemelt valamit, ami a legnagyobb változás, ami otthon máshogy lenne. Olyan történeteket kerestem, amelyekkel kapcsolatban érezhető volt az egyén belső bizonytalansága, vagy kettőssége, és ezeket a jeleneteket fényképeztem le privát életterükben. A sorozat 5 képből áll, ezért csak ezeket töltöttem fel.

Témavezető: Pettendi Szabó Péter
Konzulens: Gőbölyös Luca
Modellek: Mahdi Jafari, Rahmat Khan, Raade Muhan, Szarvas Diána, Vági Andrea, Vinay Kumar Vishwakarma, Ghulami Zia