'The Last Wolf' Book Design

Eszter Hegedűs
2016
Hungary

Facebook
Behance
Email

EKE, Digital Graphic Design, BA Graduation Project

The book I designed and illustrated, which is based on the basis of the novel by László Krasznahorkai, titled The Last Wolf, reflects the mentality of the verbal postmodernism and visual change. The experience of the endless flow of thoughts, which the author manages to convey by his extraordinary long sentences so brilliantly, is expressed visually by means of typography even more strongly. By creating this book, one of my main aims was to reveal the possibilities lying in the coexistence of verbal and visual means of expression, which I intended to realize in a way of creating meaning.

When choosing the picture and typography usage, I was inspired by certain phenomena of reasoning history. Mostly I was inspired by that phenomenon of the linguistic turn in which content-bearer language became content-creator and made me think about if the form of text bears that excessive content-creator strength, than how could the text depicted by me enhance the content-creator strength, and how could it give a surplus to that already meaningful way of writing. With my experiment I try to invent ways for the already-so-succesful depiction of the flow of thoughts – which Krasznahorkai reaches by his long sentences – but with my own tools of visual representation.
When creating this book, one of my most important aims was to reveal the opportunities that lay in the combined usage of visual and verbal tools of expression, which I intended to manage in a content-bearer way.

Supervisor: Szabolcs Süli-Zakar

This project is brought to you by NOTESS - the new design notebook by Hellodesign.
Sign up for updates and special offers.

___

Ezt a projektet a Hellodesign új design notesze, a NOTESS hozta el számodra.
Iratkozz fel a friss információkért és a speciális ajánlatokért.

EKE, Elektronikus ábrázolás szak, BA diploma projekt

Az általam illusztrált és tervezett könyv, mely Krasznahorkai László Az utolsó farkas című kisregénye alapján készült, a nyelvi posztmodern, illetve a képi fordulat szellemiségére reflektál. A gondolatok szakadatlan áramlásának a tapasztalata, amit a szöveg szerzője oly sikeresen közvetít rendhagyó hosszúmondataival, vizuálisan még erőteljesebben kifejezésre jut a könyvben alkalmazott tipográfia révén.

A könyvben feltűnő kép- és tipográfiasűrítés módjára bizonyos gondolkodástörténeti jelenségekből inspirálódtam. Leginkább a nyelvi fordulat azon jelensége ihletett meg, hogy a jelentéshordozó nyelv jelentésteremtővé lép át ebben az időszakban, s elgondolkodtatott arról, hogy ha a szöveg formája ilyen teremtőerővel bír, akkor az általam ábrázolt szöveg miként fokozhatja még e jelentésteremtő erőt, milyen többletet adhat a már egyébként is – ebben az esetben – a központozás egy bizonyos fajtáját nélkülöző szövegnek. Arra teszek próbát kísérletemmel, hogy a gondolatok áramlásának a tapasztalata, amit Krasznahorkai László oly sikeresen közvetít hosszúmondataival, még vizuálisan is erőteljesebben kifejezésre jusson, s a tipográfiában rejlő lehetőségek kombinálásával az illusztrációkon a szöveg megjelenésében is fokozottan átadjam az áradás, a gondolatoknak az árama által való betemettetés érzetét.

Témavezető: Süli-Zakar Szabolcs