'The Written Image' Letter Experiments

Hajnalka Illés
2016
Hungary

Behance
Email

MOME, Graphic Design, MA Graduation Project

Does the readable image exist? My project focuses on this question; it tries to pair a visual image to the digital typesetting of characters, which during typesetting – beyond the typographic image of the text- shows another, text-inspired, visually readable image. The graphic elements attached to letters and glyphs make use of the gaps between lines, or sometimes they extend the letter shapes. These letter experiments were inspired by Antal Szerb’s novel "Journey by Moonlight" and the entire text body of the novel was visually transformed through these experiments.

Supervisor: Dóra Balla
Consultant: Judit Bényei, Ádám Katyi, Sára Ulrich
Bookbinding: Zoltán Nagy

 
 
 
 

This project is brought to you by NOTESS - the new design notebook by Hellodesign.
Sign up for updates and special offers.

___

Ezt a projektet a Hellodesign új design notesze, a NOTESS hozta el számodra.
Iratkozz fel a friss információkért és a speciális ajánlatokért.

MOME, Tervezőgrafika szak, MA diploma projekt

Valóban létezik-e olvasható kép? A projekt e kérdéskört feszegeti, a digitálisan szedhető karakterekhez kísérel meg egy olyan képi réteget kapcsolni, mely szedés közben - a szöveg tipográfiai képén túl - kirajzol egy, a szöveg ihlette, vizuálisan is olvasható képet. A betűkhöz és írásjelekhez kapcsolt formai elemek kihasználják a sorok közötti üres tereket, vagy olykor a betűformákhoz rajzoltak. Szerb Antal Utas és Holdvilág című regénye inspirálta e betűkísérleteket, melyek által vizuális átdolgozásra került a regény teljes szövege.

Témavezető: Balla Dóra
Konzulens: Bényei Judit, Katyi Ádám, Ulrich Sára
Kötészeti munka: Nagy Zoltán