Ulyverzum Illustration

Afrodite Alajbeg
2016
Hungary

Facebook
Behance
Email

MKE, Graphic Design, Graduation Project

In my diploma work, I processed the famous masterpiece by James Joyce, Ulysses. I created a photo series comprising 18 pieces whose pages link associatively to different episodes of the novel. My characters are Lego mini figures who get involved in various humorous, dramatic or strange situations in an environment built from everyday objects. For each setting, I tried to find the most suitable items, materials, which through images and related associations reinforce the scenes. I aimed for density in content, compositions made with few props, but also very thought-through, calculated imaging. When selecting the objects and materials and when creating compositions, I was looking for content, form and mood related similarities between the text and plot of the novel. Sometimes, it’s a quite specific reference: for example, in the 7th episode, related to the main character's work at an editorial office, I used a daily newspaper’s cover from Dublin actually published on that day. Other times, I tried to reflect atmospheres through the settings. I meant the images to be further-thinking additions to the novel.

Supervisor: Tamás Felsmann DLA
Credits: Sándor Benkő

This project is brought to you by NOTESS - the new design notebook by Hellodesign.
Sign up for updates and special offers.

___

Ezt a projektet a Hellodesign új design notesze, a NOTESS hozta el számodra.
Iratkozz fel a friss információkért és a speciális ajánlatokért.

MKE, Tervezőgrafika szak, Diploma Projekt

Diplomamunkámban James Joyce híres mesterművét, az Ulyssest dolgoztam fel. Egy 18 darabból álló, fotó alapú sorozatot készítettem, melynek lapjai asszociatívan kapcsolódnak a regény egy-egy epizódjához. Szereplőim a Lego minifigurák, akik egy hétköznapi tárgyakból épített környezetben keverednek különféle humoros, drámai vagy különös szituációkba. Az egyes beállításokhoz igyekeztem megtalálni a legmegfelelőbb tárgyakat, anyagokat, amelyek képileg és a hozzájuk kapcsolódó asszociációkkal erősítik a jeleneteket. Törekedtem a tartalmában sűrű, kompozíciójában kevés eszközzel készült, ugyanakkor nagyon átgondolt, kiszámított képalkotásra. A tárgyak és anyagok kiválasztásakor, a kompozíciók megalkotásakor tartalmi, formai, hangulatbeli hasonlóságokat kerestem a regény szövegével, cselekményével. Ez néha egészen konkrét utalás, például a mindkét főszereplő munkájához kapcsolódó, szerkesztőségben játszódó 7. epizódhoz egy valóban aznap megjelent dublini napilap címlapját használtam. Máskor pedig egy-egy hangulatot igyekeztem visszaadni a beállításokon keresztül. A képeket a regény továbbgondoló kiegészítésének szánom.

Témavezető: Felsmann Tamás DLA
Kreditek: Benkő Sándor