'Volcanoisland' Animation

Anna Katalin Lovrity
2016
Hungary

Behance
Email

MOME, Animation, MA Graduation Project

A young, naive female tiger is chased by an old, white male tiger on a magical island. Two kinds of nature are represented by the main characters. The male tiger is stable and strong as a rock, but the female character is representing the hidden, volcanic energies under the surface. At the beginning of the story the tigress is not aware of her deep connection to the island and the nature. Finally she discovers her great, elementary force.

Supervisor: Tibor Bánóczki
Consultant: Júlia Farkas
Credits: József Fülöp, Rita Domonyi, Bálint Szabó, JuditCzakó, Milán Kopasz Milán, Péter Benjámin Lukács, Judit Erdélyi, Bori Mészáros, Krisztián Király, Zsuzsanna Kreif, Zoltán Koska, Petra Marjai, Sándor Fegyverneky, Luca Tóth, Anna Tőkés, Maja Szakadát, Ágo Végső, Lili Korcsok, Máté Muszka, Enikő Szász, Borbála Zétény, Borbála Tompa, Nadja Andrasev, Orsolya Sipos

This project is brought to you by NOTESS - the new design notebook by Hellodesign.
Sign up for updates and special offers.

___

Ezt a projektet a Hellodesign új design notesze, a NOTESS hozta el számodra.
Iratkozz fel a friss információkért és a speciális ajánlatokért.

MOME, Animáció szak, MA diploma projekt

Egy mágikus szigeten egy fiatal nősténytigrisnek szembe kell néznie egy idősebb hím közeledésével. A két főszereplő kétféle minőséget ábrázol. A hím erős, stabil mint egy szikla, a nőstény karakter viszont a mélyben rejtőző képlékeny vulkanikus energiákat testesíti meg. A film elején a fiatal nősténytigris nincs tudatában annak, hogy ő maga milyen szoros kölcsönhatásban áll a szigettel és a természettel, de végül felfedezi azt az elementáris erőt, amelynek a birtokában van.

Témavezető: Bánóczki Tibor
Konzulens: Farkas Júlia
Kreditek: Fülöp József, Domonyi Rita, Szabó Bálin, Czakó Judit, Kopasz Milán, Lukács Péter Benjámin, Erdélyi Judit, Mészáros Bori, Király Krisztián, Kreif Zsuzsanna, Kopasz Milán, Koska Zoltán, Marjai Petra,  Fegyverneky Sándor, Tóth Luca, Tőkés Anna, Szakadát Maja, Végső Ágo, Korcsok Lili, Muszka Máté, Szász Enikő, Zétényi Borbála, Tompa Borbála, Andrasev Nadja, Sipos Orsolya